BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lenkai tarpukario spaudoje

Valstybių nuomonė apie lenkus pasaulyje. Tarpukario Lietuvoje buvo labai įtempti santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos, todėl laikraščių antraštės mirgėjo nuo atsiliepimų apie lenkus. Nemažai buvo remiamasi ir užsienio spauda, tad štai keletas įdomesnių atsiliepimų apie Lenkija, kur cituojami užsienio laikraščiai.

„Net Brazilija pripažysta lenkus nekultūringais. Brazilijoje vyriausybė visiškai uždraudė lenkų emigrantams įvažiuoti į Braziliją. Brazilijos vyriausybė pripažino, kad lenkų emigrantai yra aukščiausiam laipsny nepageidaujamas elementas dėl jų analabiatiškumo, žemo kultūrinio laipsnio ir komunistinių tendencijų. Lenkai labai pasipiktinę šiuo Brazilijos žingsniu. Lenkų spauda priduria, kad ypač begėdiška esą ta, kad lenkus laiko kultūriškai neišsivysčiusia tauta kai ta valstybė, kurioj gyvena spalvotos rasės esančios kultūriniu atžvilgiu ypač žemai.” Pabrėžiama, kad apie lenkus yra žinoma net Pietų Amerikoje, imamasi pačių drastiškiausių priemonių, jų neįsileidžiant į vasltybę. Norima pabrėžti, kad iš pažiūros neutrali šalis imasi tokių veiksmų.
Airių žurnalas The Nation leidžiamas Dubline anglų ir senąja airių kalba įdėjo ilgą straipsnį apie Lietuvą „A Sketch of Lithuania History”. Apie lenkus šis airių katalikų žurnalas kalba tokiais žodžiais: „Europa yra pratusi vainikuoti lenkus romantiško heroizmo aureole. Galimas daiktas, kad jų istorijoje ir buvo pagrindo tokiai aureolei. Bet šiandien lenkai savo politiškais gabumais (o ar politiškas veikimas nereiškia pačių žmonių charakterio?) pasirodė žmonėmis, kuriais negalima pasitikėti. Žmonįmis, netekusiais honoro ir pasižymėjusiais pasibiaurėtinai žemu charakteriu. 1920m spalio m 7 d. Lenkų atstovai pasitiko lietuvius atstovus. Suvalkuose ir pripažino Vilniaus miesto ir srities Lietuvos okupacija. Už dviejų dienų po to spalio 9d. Žemos garbės lenkų generolas Želigovskis puolė ir užėmė Vilnių. Lenkijos vyriausybė griežčiausiai gynėsi, sakydama neturinti nieko bendra su tuo negarbingu asmeniu ir už viską vertė atsakomybę ant vietos patriotizmo. Ir žiūrėkit, neprisiima atsakomybės už savo generolo plėšikišką svetimos teritorijos puolimą ir vis tik laiko ir valdo tą teritoriją; verčia kaltę vietos patriotizmui ir vis pati paskui persekioja tą patriotizmą. Kilnioji Lenkija! Ar dėl to Kosčiuška paėmė Dubienką, ar dėl to jis kovojo ties Raclavicais, ar dėl to jis liejo kraują ties Maciejovicais? O galingoji Lenkija! Ar tu jau taip žemai nupuolei? Ar gi visi tavo senovės laimėjimai, tavo garbė, tavo triumfai ir pergalės sutirpo taip, kad tu jau šitokių priemonių pradėjai griebtis?” Svarbi kritika Lenkijai. Taigi vėl kaip įrodymas, kad vis daugiau šalių pastebi Lenkijos okupacines nuotaikas. Lietuvai ypač svarbu kiekviena neigiama informacija apie lenkus. Tai jiems padeda ir savotiškai guodžia žodinėje kovoje su Lenkija.
Dar vienas svarbus reiškinys Europos politinėje arenoje tai , kad Lenkai prarandą įtaką ir tai matyti iš kitų valstybių veiksmų. „Skaudus smūgis Lenkijos didybės manijai. Varšuvos politiniuose sluoksniuose - didžiausias sujudimas. Jį sukėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministro Briando pareiškimas, kad pasitarimuose Reino evakuacijos klausimais dalyvaus tiktai Prancūzija, Anglija, Vokietija, Italija ir Belgija. Tuo tarpu Lenkija į tą skaičių neįtraukta. Išeina, kad Lenkijai nepripažįstama jokių teisių dalyvauti svarbaus Europos klausimo svarstyme, nors lenkų diplomatija buvo daugiau negu įsitikinusi, kad be Lenkijos čia neapseis. „ Džiaugiamasi, kad lenkai buvo pažeminti tarptautinėje politikoje ir kad besielgdami arogantiškai buvo priversti pripažinti, kad nepatenka į Europos valdančiųjų elitą.

Tokiais straipsniais buvo remiamasi ir norima parodyti, kokia iš tiesų yra Lenkija ar kokią ją nori parodyti spauda. Sekant ir interpretuojant įvykius, savaip buvo formuojamas atitinkamas įvaizdis. Tai tik dar kartą patvirtina, kad žiniasklaida visais laikais buvo viena stipriausių įvaizdžio formavimo priemonių.

R. Tamošiūnas

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą